WELKOM

KONINKLIJKE  KRING  MARS  EN  MERCURIUS  -  CLUB  HASSELT

DEZE SITE ZAL EERSTDAAGS VERDWIJNEN

DAAR CLUB HASSELT GEFUSIONEERD IS MET CLUB KEMPEN-MAASLAND NAAR DE NIEUWE  

CLUB LIMBURG & KEMPEN.

DE NIEUWE SITE IS: https://mars-mercurius-limburg-kempen.be DIE KAN U HIER AANKLIKKEN.

Voorlopig wordt deze site nog up-to-date gehouden maar begin maart 2019 houdt ze definitief op te bestaan.

ALGEMEEN


De Koninklijke Kring Mars & Mercurius werd opgericht in België in 1926 door een groep Reserveofficieren en gewezen Beroepsofficieren die actief waren in het bedrijfsleven.


Actueel bestaat de Kring in België uit 12 regionale clubs. 

Sinds 1957 zijn er binnen Europa gelijkaardige Kringen opgericht: in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Polen, Luxemburg, Spanje en Zwitserland.

Deze worden gezamenlijk gecombineerd door een Europees bestuur met een beurtrol voor het voorzitterschap en steeds met een Belgische algemeen secretaris.  In september 2004 wordt de vereniging een VZW.

*******************


DOELSTELLING EN WERKING


De doelstellingen van de Kring zijn in de loop der jaren geëvolueerd maar de basisprincipes, die statutair vastliggen, bleven onveranderd: vriendschap en solidariteit, uitstraling en onderlinge hulp en steun, de organisatie van economische, wetenschappelijke, militaire, culturele en sociale activiteiten, het ontwikkelen van de burgerzin, de verstandhouding en verdraagzaamheid, het versterken van de band Leger-Natie en het bijdragen tot de Europese emancipatie met de democratische principes hoog in het vaandel

Dit zijn de hoofdthema's die zowel in de dimensie Mars (Defensie) als in Mercurius (het beroeps- en bedrijfsleven) hun vaste plaats innemen

*******************

  ACTIVITEITEN


Om de band tussen de leden aan te halen en te onderhouden, organiseert de Kring Mars & Mercurius activiteiten zoals:

- Een maandelijkse bijeenkomst van de regionale clubs van de Kring tijdens dewelke contacten worden gelegd en

  relatienetwerken onderhouden, nieuwe leden worden verwelkomd en professionele ontmoetingen plaatsvinden.

- Voordrachten door eminente sprekers over maatschappij-gerichte onderwerpen.

- Een driemaandelijkse publicatie van een bulletin en een website op nationaal en lokaal niveau.

- Occasionele evenementen van culturele, economische, sociale of maatschappelijke aard, zowel op lokaal als op

   nationaal niveau.

- Een jaarlijkse, nationale dag met een academische zitting met als spreker een eminente persoonlijkheid met een

  economische of militaire achtergrond.


Verschillende activiteiten staan eveneens open voor de echtgenoten, partners en vrienden van de leden.


*******************

EconoMeet


Een netwerk online waarbij leden en niet-leden uit het bedrijfsleven en openbare sector elkaar kunnen ontmoeten.

Drie maal per jaar wordt er op nationaal vlak een event georganiseerd.


*******************

 

LIDMAATSCHAP


Om lid te worden is de eerste vereiste beroeps- of reserveofficier zijn of geweest zijn in een onderdeel van Defensie (Mars) en bij voorkeur een actieve rol vervullen of vervuld hebben in de bedrijfswereld of in een vrij beroep (Mercurius).

Dit zijn de effectieve leden. Wie aan de eerste voorwaarde niet voldoet, kan nochtans aanvaard worden als toegetreden lid na voorstelling door een lokale club en na aanvaarding van zijn kandidatuur door de Raad van Bestuur.

Verdere details over de Kring en haar werking vindt u op deze website.

Daarop kunt U ook de gegevens van uw lokale club terugvinden: Zie Wie is WiE


Heeft U interesse of meent U in aanmerking te komen om lid te worden, aarzel dan niet dit kenbaar te maken.

Een aanvraagformulier voor lidmaatschap is hieronder te vinden:

zie "STATUTEN" >"NATIONALE DOCUMENTEN" > "Fiches" >“Verzoek tot lidmaatschap”.

Vul dit volledig in en stuur het naar de voorzitter of secretaris van uw gewenste lokale club


*******************

STATUTEN


De statuten en het reglement van inwendige orde kunnen geraadpleegd worden via  de volgende links

- Bijlage bij staatsblad van 04/08/2016

- website van Mars en Mercurius - Nationaal:    MARS en MERCURIUS NATIONAAL


  Link naar andere NATIONALE DOCUMENTEN :

- Fiches "verzoek tot lidmaatschap" en "gevraagde identiteitsgegevens"

- Algemene informatie (NL/ FR)

- Economeet en 'company tracker'

- Erepenning (reglement)


*******************

LEDENLIJST


De ledenlijst van  Mars en Mercurius, Club Hasselt met uitgebreide informatie (het "smoelenboek")  is enkel toegankelijk    voor leden  en is beveiligd met een gebruikersnaam en paswoord

(Pagina LEDENFORUM)


Een lijst, enkel bevattende naam en voornaam van de leden is wel toegankelijk voor iedereen.

Klik HIER voor deze ledenlijst


*******************


Korte Historiek van Mars en Mercurius, Club Hasselt

In 1976, dank zij het initiatief en het dynamisme van Marius Demoulin, voorzitter van sectie Luik, heeft een ploeg reserve officieren zich ingespannen om een nieuwe sectie Mars en Mercurius op te richten in de streek Hasselt, Tongeren, Sint-Truiden.

Op 8 en 23 juni werden contactvergaderingen belegd rond een kern enthousiaste oprichters waaronder Fernand De Booseré,

Baudouin Hage Goetbloets, Guy Selfslagh, André Haumont, G. Hox, J. Snyers.

De officiële inhuldiging had plaats gedurende de “familiemaaltijd” op vrijdag 15 oktober 1976 in de Club Koningin Astrid.

De eerste voorzitter van Mars en Mercurius, Club Hasselt was wijlen Guy Selfslagh


Op regelmatige basis werd maandelijks een activiteit georganiseerd. Zowel de aspecten Mars als Mercurius werden belicht.

Ook Ontspanning, Actualiteit en Cultuur kwamen regelmatig aan bod.

De meeste vergaderingen hadden plaats in "De Roerdomp”, het didactisch restaurant van de hotelschool Hasselt.

Elk jaar in januari werd het Nieuwjaarsbanket georganiseerd samen met onze vrienden van Club Kempen.

In de zomer was het gastronomisch diner in de vorm van een geïntegreerde proef voor de leerlingen van de hotelschool

steeds een voltreffer.

Ongeveer eens per jaar werd een rondleiding in een bedrijf gepland.


Enkele belangrijke activiteiten:

4 november 1986: Viering van het tienjarig bestaan.

20 oktober 1986: Verbroedering met Club BSD

13 juni 1987: Jumelage met Club Luxemburg te Aarlen.

11 tot 20 juli 1996: reis naar Sint-Petersburg met bezoek aan de stad.

27 mei 1989: Viering van 40 jaar NAVO in de raadzaal van het stadhuis te Hasselt samen met de Belgisch-Atlantische Vereniging.

29 november 1991: Organisatie van de Nationale Gala "Mars en Mercurius" met Club Kempen in de Abdijhoeve van Kelchterhoef.

12 oktober 1996: Organisatie van de nationale Gala "Mars en Mercurius" in Alden Biesen.

13 oktober 2007: Organisatie van de Nationale Dag te Hasselt.

24 november 2016: Organisatie van de Nationale Dag op de vliegbasis van Kleine-Brogel

Abdij van Herkenrode

Hendrik van Veldeke

Adrien de Gerlache

WELKOM OP ONZE WEBSITE           BIENVENUE SUR NOTRE SITE

NIEUWIGHEDEN OP DE SITE  -  26 Januari 2019  

 

   Bekijk  "NIEUWS" voor het laatste nieuws, Vergaderingen, Uitnodigingen  (Lokaal en Nationaal) en publicaties van andere clubs

 

 

 

 BELANGRIJK: GDPR an AVG Regulering: zie pagina LEDEN

 

 

       

        Planning activiteiten en bestuursvergaderingen club Limburg & Kempen. Zie AGENDA  

       

        Verslagen Bijzondere Algemene Vergadering en Stichtingsvergadering: zie "LEDENFORUM"

    

        "FOTOGALERIJ" is bijgewerkt met foto's van de Nationale dag 2018 in Gent

                                          en van onze samenkomst op 22 Nov in 'De Pachthoeve" (lezing over Terrorisme)

       

        NIEUWSBRIEF: Clubactiviteiten derde  trimester 2018, kijk op NIEUWS > Clubactiviteiten       

        Clubactiviteiten 2017 en de geplande evenementen 2018: zie pagina AGENDA

 

          

        De pagina "Ledenforum"

Alle bestanden (smoelenboeken en ledenlijsten) zijn bijgewerkt (toevoeging nieuw lid Peter LAMBRIEX)

Deze pagina is enkel bestemd voor leden van club Hasselt en vereist een gebruikersnaam en een paswoord

Inhoud: Smoelenboek, Eindejaarsdocumenten, Verslag bestuursvergaderingen,In Memoriam en Andere info bestemd voor leden.

 

 

UITNODIGINGEN    zie "NIEUWS > ANDERE > UITNODIGINGEN

 

 

 

         

      ARCHIEVEN 2017 Hier staan onderwerpen die voorbij zijn in 2017 en in 2018

        maar die nog kunnen bekeken worden zonder al te diep te moeten delven in andere mappen & archieven...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster: Marc Jacxsens Tf. 012/238256, Mailto: webmaster@mars-mercurius-hasselt.be

Koninklijke Kring Mars & Mercurius VZW.   Onder de Hoge Bescherming van ZM de Koning